+30 2106086344

info@conceptonaction.com

507 Mesogion Av.,15343, Athens

Mon - Fri 09.00 - 17.00

Το Μarketing σε κρίσιμο σταυροδρόμι

έξι υπάλληλοι γραφείου, όπου φαίνονται μόνο τα χέρια τους, βρίσκονται γύρω από ένα τραπέζι και σχεδιάζουν το Marketing business plan

Το Μarketing σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Θα μπορούσε ίσως κάποιος να αναρωτηθεί: “Βρίσκεται σήμερα το Μarketing σε κρίσιμο σταυροδρόμι;”

Στο ευρύτερο κοινό το «Μarketing» σημαίνει έξυπνη σύλληψη ιδέας και η υλοποίηση που εκφράζεται με μια έξυπνη, «πιασάρικη» διαφήμιση και ίσως κάποιες ωραίες προωθητικές ενέργειες, οι οποίες συνοδεύονται από την δυναμική των πωλήσεων.

Σίγουρα όμως για όλους εμάς στην αγορά, το «Μarketing» είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το Μarketing είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική που αναπτύσσει την νέα ιδέα του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά – πλεονεκτήματα του, σε ένα μεγάλο εύρος, οδηγώντας το Brand/ προϊόν ή υπηρεσία προς την επιτυχία και επίτευξη των στόχων.

Η όλη διεργασία και υλοποίηση ιδεών, είτε για τον Ιδιωτικό είτε για τον Δημόσιο τομέα, συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση  στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και τομέα έπασχε διαχρονικά και η χώρα μας.

Άρα, εκ των πραγμάτων, οδηγούμαστε αυτόματα στο συμπέρασμα ότι στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αξιοποίηση του συνολικού ιστού του Μarketing, ισούται με την Ανάπτυξη.

Σε μια πρόσφατη Ευρωπαϊκή έρευνα της BBDO Consulting, αναδεικνύεται μεγαλοπρεπώς ότι σε χώρες όπου οι δαπάνες μάρκετινγκ μειώνονται δραστικά, μειώνεται και η κατανάλωση αγαθών, σε αντίθεση με χώρες όπου οι δαπάνες μάρκετινγκ παρέμειναν ακόμα και σταθερές, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξάνονται. Εκεί ίσως βρίσκεται και ένα από τα κομβικά σημεία της οικονομικής ανάπτυξης των εκάστοτε χωρών.

Φυσικά, πολύ σωστά θα παρατηρήσει κάποιος ότι, δεν είναι μόνο οι δαπάνες αλλά και η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που επιλέγει ο κάθε φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση και η αποτελεσματικότητα της συνολικής υλοποίησης.

Και δυστυχώς για την Ελλάδα, ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα, το έχουμε πληρώσει ποικιλοτρόπως.

O κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου, Καθηγητής Μarketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επίτιμο μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μarketing, τονίζει επ’ αυτού:

«Άμα συσχετίσει κάποιος τη μέση ετήσια ανάπτυξη των δαπανών Μarketing με τη μέση ετήσια ανάπτυξη της κατανάλωσης, φαίνεται ότι στις χώρες όπου οι επενδύσεις Μarketing δεν έχουν μειωθεί, κυριαρχεί μια μεγαλύτερη ευφορία κατανάλωσης απ’ ό,τι σε χώρες όπου οι επενδύσεις Μarketing έχουν μειωθεί.

Λέγεται ότι μια μέση ετήσια αύξηση των δαπανών Μarketing περίπου 5% έχει ως αποτέλεσμα μια μέση ετήσια αύξηση των δαπανών κατανάλωσης περίπου 2%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν παρουσιάζει καλύτερους δείκτες ανάπτυξης λόγω της αύξησης των δεικτών ανάπτυξης των δαπανών Μarketing».

Η συγκεκριμένη μείωση των δαπανών Μάρκετινγκ, τις περισσότερες φορές οφείλεται στην ύφεση και την οικονομική κρίση. Κάνετε ένα flash back από το 2010 και αναρωτηθείτε πόσες θέσεις εργασίας από το R&D, το Μarketing, την Διαφήμιση, τις πωλήσεις, την εταιρική εκπαίδευση & επιμόρφωση, κλπ, χάθηκαν στην αγορά. Παράλληλα και πόσες ευκαιρίες!

Θα σας διηγηθώ μια προσωπική εμπειρία, σαν σύμβουλος ανάπτυξης σε μια πολύ μεγάλη (τότε) Ελληνική εταιρία ένδυσης στο χώρο του retail. Μετά από έρευνες είχαμε εντοπίσει απόλυτα σαν μονόδρομο αντιμετώπισης του επερχόμενου ανταγωνισμού από το εξωτερικό, τη βελτίωση της «εξυπηρέτησης και επικοινωνιακής ικανοποίησης του πελάτη». Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια ενός και πλέον έτους, αρχίσαμε να βλέπουμε ορατά και έμπρακτα αποτελέσματα, τόσο συνολικά όσο και συγκριτικά ανά κατάστημα. Ήταν καθαρά μια απόφαση Μarketing και στηρίχθηκε με πολλά καινοτομικά εργαλεία και εφαρμογές, τόσο ως προς το προσωπικό όσο και προς τους πελάτες.

Με την ενδυνάμωση της κρίσης ξέρετε ποια ήταν η απόφαση; Να σταματήσει η όλη αυτή προσπάθεια και το budget να πάει σε παροχές. Δηλαδή αλείψαμε βούτυρο στο ψωμί του ανταγωνισμού.

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο (όπως τονίζει και ο Καθηγητής), το Μarketing θεωρείται δαπάνη και όχι επένδυση με αποτέλεσμα τον περιορισμό της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επένδυσης στις μάρκες των προϊόντων.

Σε αυτό ακριβώς το κρίσιμο σταυροδρόμι βρισκόμαστε και πάλι .

Αρχίζουμε και κόβουμε τα πάντα και από παντού ή δημιουργούμε ευρηματικά πλάνα ώστε να αναπτυχθούμε όσο περισσότερο γίνεται αυτή την περίοδο και να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες, με σημείο αιχμής το Μarketing;

Θα βοηθήσει το κράτος, να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα ένα σύγχρονο DNA, όπου οι Ελληνικές επιχειρήσεις με την βοήθεια του Μarketing θα αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικού επιπέδου;

Θα βοηθήσουν οι επιχειρήσεις τον εαυτό τους ή θα οδηγηθούν σε μια αθροιστική συρρίκνωση;

Θα συνεχίσει ο παραλογισμός, με τις εταιρίες να αυξάνουν τις περικοπές στο budget του promotion mix και παράλληλα να διοχετεύουν κονδύλια στο price off, ενώ θέλουν το Image και το brand loyalty να παραμένει ανεπηρέαστο;

Να καταναλώνουμε μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας στην διοχέτευση της παραγωγής σε own label, για ανταγωνιστές ή Λιανεμπόριο και η έρευνα για ανάπτυξη και νέα προϊόντα να είναι μεγάλη δαπάνη;

Η δικαιολογία της έλλειψης οικονομικών πόρων και επιφυλακτικότητας έχει κυριέψει το μυαλό όλων και αρχίζουμε να στρουθοκαμηλίζουμε. Σταματάμε την δημιουργική σκέψη, την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα και η οικονομία στερεύει χωρίς καμία αναπτυξιακή κατεύθυνση. Έτσι όταν ξυπνήσουμε κάποτε θα έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και πιθανώς κάποια ξένα brands θα έχουν πάρει θέση στην αγορά.

Επομένως, βρίσκεται το Μarketing σε κρίσιμο σταυροδρόμι;

Ας αξιολογήσουμε λοιπόν δεδομένα και ας πάρουμε αποφάσεις στο ιδιαίτερο αυτό σταυροδρόμι του Μarketing και της Ανάπτυξης.