+30 2106086344

info@conceptonaction.com

507 Mesogion Av.,15343, Athens

Mon - Fri 09.00 - 17.00

generation-z-kai-ergasia

Generation Z και η Καθημερινότητα της Εργασίας

Την Generation Z καταγράφουν οι ερευνες σαν την μεγαλύτερη γενιά στον κόσμο αυτή τη στιγμή και η οποία θα αποτελεί το 27% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μέχρι το 2025.

Είναι γεγονός ότι με σύμμαχο το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον διαμορφώνεται  ένα νέο μοντέλο αντίληψης και σκέψης , έχοντας προφανώς σημαντικές διαφορές από τις προηγούμενες γενιές. Αν προσπαθήσω να συγκρίνω, στάσεις ζωής, αντιλήψεις για την εργασία και καριέρα, καθώς και την διαχείριση καθημερινότητας , με την δική μου γενιά των boomers , υπάρχουν τεράστιες διαφορές.

Πολλαπλές έρευνες δείχνουν ότι η Generation Z δίνει προτεραιότητα στην αξία που έχει η εργασία για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας έναντι της αμοιβής. Πχ το άτομο της Generation Z προτιμά να εργάζεται σε μια εταιρεία που του παρέχει την αίσθηση του σκοπού, προσφέρει ευέλικτα ωράρια, ωραία ατμόσφαιρα, παρά σε μια εταιρεία που πληρώνει περισσότερα. Στις προηγούμενες γενιές, ο μόνιμος στόχος και προτεραιότητα, ήταν η συνεχής αύξηση μισθού και γενικώς των απολαβών.

Τα προβλήματα και οι προσδοκίες  βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο του εργασιακού πλαισίου του σήμερα, αλλά κυρίως του αύριο.

Μεγάλο μέρος αυτής της γενιάς βρίσκεται ακόμη στη περίοδο της διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους και της επαγγελματικής τους αντίληψης, ενώ τα παγκόσμια γεγονότα θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν τις αξίες και τη στάση τους απέναντι στην εργασία τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, καθώς τα παραδοσιακά μοτίβα απασχόλησης εξαφανίζονται λόγω της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης, πολλά μέλη αυτής της γενιάς θα έχουν μη συμβατικά μονοπάτια σταδιοδρομίας. Οι εταιρίες άλλωστε θα τους παρέχουν εναλλακτικές κατευθύνσεις και προτάσεις.

Το βασικό θέμα στην Ελλάδα, είναι το συνολικό περιβάλλον και κυρίως ο τομέας των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές καλούνται  να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες αλλαγές και να προσαρμοστούν , εγκαταλείποντας , παλαιά πρότυπα, στάσεις και  σταθερές αξιολόγησης.

Το πως κατανοούν και αξιολογούν τον προσωπικό παράγοντα και ιδιαιτερότητα του νέου ατόμου στο περιβάλλον εργασίας ,  που δίνει προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική υγεία , στο life style, στις διεξόδους της σημερινής ζωής και βλέπει και αντιμετωπίζει συνολικά την ζωή, τελείως διαφορετικά. Όλα αυτά  απαιτούν ανάλυση και σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ισότητα και συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο. Πως κατανοεί η εταιρία βασικές αρχές; τι σημαίνει αυστηρό 8ώρο, ελευθερίες, κοινωνικές παροχές, όχι αυστηρή επίβλεψη, άρνηση στην συνεχή πίεση, κλπ,κλπ;;

Σε όλο αυτό το φάσμα πρέπει να υπάρχει σύγκλιση, αντικειμενικότητα, εξελικτικότατα και το σίγουρο είναι, ότι ο χρόνος θα φέρει την προσαρμογή και τις ισορροπίες, σταδιακά και  με ωριμότητα. Δεν είναι όλα τα επαγγέλματα και ειδικότητες, το ίδιο αποτελεσματικά (τουλάχιστον σήμερα- που μιλάμε), για κατ’ οικον εργασία και τηλεδιασκέψεις .

Η κάθε εταιρία πρέπει να αξιολογήσει με μεθοδικότητα και αντικειμενικότητα τις ανάγκες της, τον εσωτερικό της πελάτη (τμήματα- προσωπικό) και να πράξει ανάλογα και ολιστικά , λαμβάνοντας υπ’ όψη όλους τους παραμέτρους, όχι μόνο του σήμερα, αλλά του αύριο.

Οι ζωές όλων μας  έχουν επηρεαστεί δραματικά από μεγάλα κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά γεγονότα, όπως οι αυξανόμενες οικονομικές ανισότητες, οι διαμαρτυρίες για τη φυλετική αδικία, η κλιματική κρίση και η πανδημία της Covid-19 και άλλων ιώσεων, που επιδρούν στην καθημερινότητα μας . Όλοι μας πρέπει να έχουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση ως προς την εργασία και τους σκοπούς της και να ισοσταθμίζουμε τις ανάγκες για αυξανόμενο εισόδημα, αποταμίευση, ασφάλεια, ευελιξία, ποιοτικό τρόπο ζωής, προσωπικούς στόχους.

Απαιτεί ποικιλομορφία διαχείρισης, από τους εργοδότες , με απώτερο στόχο να ικανοποιούν τόσο τις ανάγκες της επιχείρησης, όσο και  τις ανάγκες των εργαζομένων και  σεβασμό στην ιδιαιτερότητα.